.
Annunci online

tuppismierzu - il sito delle poesie in dialetto salentino
l'eu de Pasca
post pubblicato in Diario, il 13 aprile 2011
Pote essere de tanti culuri: giallu, russu, verde, marrone, puru biancu...
Tanti e diversi suntu li sapori: al latte, ciucculatu, culle mandorle...tutti bueni suntu.
La forma ete sempre uguale, ovale, a fiate se scascia subitu a fiate ete testu e tocca usi lu martieddhu....
Muti lu regalanu, autri se lu cattanu e poi lu lassanu marcire intra nu ripostigliu, autri se lu futtenu subitu subitu.
Li chiu golosi se nde cattanu puru doi, trete, quattru...poi ni enenu le carie alli tienti.
Certi lu offrenu pe beneficienza e certi se lu cattanu cu fanno n'opera bona!
Ma tutti quanti nui, lu sapimu, ca lu simbolu te la Pasca noscia ete l'eu,
rande, piccinnu, de tutte le misure e le grandezze, purchè cu bessa bonu!!!!


Tag inseriti dall'utente. Cliccando su uno dei tag, ti verranno proposti tutti i post del blog contenenti il tag. buona Pasqua!

permalink | inviato da tuppismierzu il 13/4/2011 alle 16:59 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
pigghiare la vita tuttunutiru...
post pubblicato in Diario, il 12 aprile 2011


Ete comu nu sorsu te mieru, ca tocca se face tuttu na fiata sinnò lu sapore nu bete lu stessu,

Ete comu ci faci all'amore e te interrompi allu megghiu,

Ete comu se sta parli e ormai à pigghiatu lu iundulu e quarchet'unu te ferma allu chiu bellu e te scerri tuttu,

Ete comu quandu nu biti l'ura cu bai in vacanza e nu pienzi autru ca sulamente quiste tocca cu ncignanu lu prima possibile, e alla fine nu nci piensi pe nienti.

Ete comu quandu ncigni fuci cu rii prima te quiddhu ca ule te futte lu postu e ci rii dopu te ncazzi nu casinu.

Ete quandu sta faci na cosa e ci quarchet'unu te interrompe, pierdi lu filu.

Tocca vivi accussì, tutta na fiata, tuttu nu tiru, tutta na corsa, ma nu me dire ca poi se te fermi e te riposi nu te piace puru. La cosa ca conta ete ca ci te oti e guardi arretu, nu te penti propriu te nienti.Tag inseriti dall'utente. Cliccando su uno dei tag, ti verranno proposti tutti i post del blog contenenti il tag. tuttunutiru

permalink | inviato da tuppismierzu il 12/4/2011 alle 14:26 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
Lezione di vita..
post pubblicato in diario di stefano, il 12 febbraio 2011

Ete vietatu chiangere senza imparare,

(È vietato piangere senza imparare,

ntesarsi la matina senza sapire ce fare,

alzarti al mattino senza saper cosa fare,

cu tieni paura te li ricordi toi.

aver paura dei ricordi

Ete vietatu cu nu sorridi alli problemi ca tieni,

È vietato non sorridere ai problemi,

cu nu lotti pé quiddhu ca uei,

non lottare per ciò che vuoi,

cu lassi tuttu pe paura,

abbandonare tutto per paura,

cu nu faci in modu ca li sogni se trasformanu in realtà.

non far diventare i tuoi sogni realtà.

Ete vietatu cu nu dimostri l'amore tou,

È vietato non dimostrare il tuo amore,

cu faci ca qualchet'unu paga li debeti toi e lu malessere tou

far pagare a qualcuno i tuoi debiti e il tuo malumore

Ete vietatu cu abbandoni l'amici toi

È vietato abbandonare i tuoi amici

cu nu riesci cu capisci quiddhu ca iti vissutu de paru

non tentare di capire ciò che avete vissuto insieme

cu li chiami solu quannu de iddhi teni besegnu

chiamarli soltanto quando hai bisogno

Ete vietatu cu nu faci le cose pe tie stessu

È vietato non fare le cose per te stesso

cu ni cridi nellu Signore e cu nu faci lu destinu tou

non creder in Dio e fare il tuo destino

cu tieni paura te la vita e te li compromessi,

Aver paura della vita e dei suoi compromessi,

cu nu vivi ogne giurnu comu ci ete l'urtimu respiru tou,

non vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo respiro

Ete vietatu cu senti ca te manca quarchet'unu senza (cu)te preci,

È vietato sentire la mancanza di qualcuno senza rallegrarsi,

cu te scerri li ecchi soi e la risata,

dimenticare i suoi occhi e la sua risata

sulu percene le strade osce nu se n'crocianu chiui

solo perché le vostre strade non si incrociano più

Ete vietatu cu te scerri te lu passatu e cu lu pai cu lu presente.

È vietato dimenticare il tuo passato e pagarlo con il tuo presente.

Ete vietatu cu nu provi cu capisci li cristiani,

È vietato non tentare di capire le persone,

cu piensi ca la vita loru ale chiui te la toa

pensare che le loro vite valgano più della tua

cu nu sai ca ognetunu tene la strada soa e la gioia

non sapere che ognuno ha il suo cammino e la sua gioia

Ete vietatu cu nu te crei la storia toa

È vietato non creare la tua storia

cu lassi te ringraziare lu Signore pe la vita toa ogne giurnu

smettere di ringraziare Dio per la tua vita,

cu nu tieni momenti pe l'autri

non avere dei momenti per la gente

ca tenenu besegnu de tie,

che ha bisogno di te,

cu nu capisci ca quiddhu ca te dae la vita toa

non capire che ciò che ti da la vita

te lu pote puru liare.

te la può anche togliere.

Ete vietatu cu nu cerchi la felicità toa

È vietato non cercare la tua felicità

cu nu vivi la vita toa cu n'atteggiamentu giustu

non vivere la tua vita con un atteggiamento positivo

cu nu piensi ca se pote essere megghiu

non pensare che potremmo essere migliori

cu nu sienti ca....

non sentire che…

senza de tie stu munnu nu bete lu stessu.

senza di te questo mondo non sarebbe uguale).


Tag inseriti dall'utente. Cliccando su uno dei tag, ti verranno proposti tutti i post del blog contenenti il tag. vita

permalink | inviato da tuppismierzu il 12/2/2011 alle 20:17 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (6) | Versione per la stampa
lu giurnu tantu attesu à riatu..
post pubblicato in Diario, il 25 ottobre 2010

Me pare ieri ca ulia cu minu la spugna e mollu tuttu quantu all'aria...

Paria ca sta meta mai putia bessere riata...e invece...

Oce qualche cosa à cangiata.
La dimostrazione ca la tenacia e la decisione toa sempre paga,

Sta storia tocca bessa de lezione pe mie e pe tutti quiddhi ca comu a mie ole lassanu perdere...

Percè intra la vita toa se uei cu rii a n'obiettivo sempre li dienti à stringere..

E l'obiettivo miu l'aggiu raggiuntu, oce finalmente à riatu!

E anzi face già parte dellu miu passatu.

Ma la cosa ca de chiui me inorgoglisce, ete

Ca tuttu cu le sole forze mie e grazie allu sostegnu de ci me ole bene aggiu fattu in modo oce cu ncete...

Ncete la consapevolezza ca quannu te impegni li risultati li ottieni se uei...

E ca aggiu datu na gioia grande soprattutto alli genitori mei...

Pe quistu au annanzi e nu me fermo aqquai cu riflettu per ore.....

Da oce tocca me chiamati tutti quanti ...Dottore!!!!
 

 


Tag inseriti dall'utente. Cliccando su uno dei tag, ti verranno proposti tutti i post del blog contenenti il tag. dottore

permalink | inviato da tuppismierzu il 25/10/2010 alle 14:10 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
li sogni se potenu avverare...
post pubblicato in Diario, il 18 giugno 2010

Ncera na fiata nu vagnone ca sognava cu dienta qualcunu intra la vita.

Iddhu sognava quand'era piccinnu cu bessa na persona saggia e coscenziosa de quiddhe ca se sapenu far rispettare da tutti e ca  tutti iddhu rispetta.

Era lu 1998 quannu stu vagnone se iscrivia all'università, tantu buenu nu sapia la strada soa, ma li amici e li parenti tutti vicini n'hannu stati.

L'importante intra la vita toa cu tieni sempre cinca te sostiene e te ole bene,

La strada forse nu bè subito quiddha giusta, forse tocca sbagli cu mpari dalli errori,

ma la cosa ca conta de chiui ete cu rii agli obiettivi toi cu tanti sacrifici.

Oce, 2010, tanto tiempu ha passatu da dha fiata, eppuru stu vagnone oce tene nu sognu, ca ete quiddhu cu corona li obiettivi soi, tantu sofferti, tantu sudati, ca certe fiate à utu puru la sensazione ca nu ce la putia fare e lu desideriu folle cu molla tuttu.

Ma oce, lu traguardu ete chiù vicinu, e culla serenità e la serietà sape ca cullu tiempu e li sacrifici randi tuttu se pote ottenere!

Grazie a cinca à cridutu a stu vagnone, ca oce forse se pò dire ca à dientatu omu.

 
permalink | inviato da tuppismierzu il 18/6/2010 alle 19:29 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
figghiu miu
post pubblicato in Diario, il 26 aprile 2010

Figghiu miu ieni aqquai ca lu sire tou na cosa t'a cuntare.

Me ricordu quannu era piccinnu ieu, ca la vita era china de sorprese e de spensieratezza. Quannu passava lu tiempu cu sciocu a pallone e sulu de quiddhu me mportava.

Quannu sinti nu vagnone nu sai ce bete ca tieni intornu, sinti nu pocu egoista e nu nte nteressa de nisciunu.

Te sienti liberu comu nu fringuellu e zumpi aqquai e addhai comu nu cardillu.

Perciò me raccomando figghiu miu, nu criscere mai, ca nu te nde ene nienti de megghiu.

Piensi ca quannu si rande tuttu se ndrizza e ca riesci cu soddisfi li sogni toi, ma nu sai ca la vita è tosta e tocca combatti contru tuttu e contru tutti.

Quannu capisci ce te sta cappa ete troppu tardi, e perciò piccinnu miu,

ieu te scriu ste parole cu te preparu a quiddhu ca ene.

Peccè a sapire quiddhu ca te tocca. Quistu ete n'avvertimentu cussi ca poi pigghiare le precauzioni e forse,

la vita toa pote essere megghiu de quiddha mia.
permalink | inviato da tuppismierzu il 26/4/2010 alle 18:10 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (1) | Versione per la stampa
Sfoglia febbraio       
il mio profilo
calendario
rubriche
tag cloud
links
cerca